Privacy Policy

Brand Styling + Webdesign voor passievolle ondernemers

De gegevens en informatie die aan Studio Boerebach worden verstrekt en Studio Boerebach verzamelt, zal Studio Boerebach zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Studio Boerebach mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan Studio Boerebach informatie over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Studio Boerebach verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is Studio Boerebach niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Studio Boerebach gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Studio Boerebach zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Studio Boerebach niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Nieuwsbrief

Bezoekers kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt Studio B Members op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

Studio B Members ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.

Studio B Members kunnen zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. Studio B Members zullen dan geen berichten meer ontvangen.